Nyelv és digitális kompetenciák kutatóműhely

A kutatások célja a kulturális értékeink, így az anyanyelv értékeinek őrzése, a tehetséggondozás, a nyelv és a digitális világ kapcsolatának vizsgálata,  a digitális írástudás fejlesztési lehetőségeinek keresése.

Intézményközi együttműködésben folyó kutatások:

1. Erasmus 203-as Translanguaging for Equal Opportinities: Speaking Romani at School projekt
résztvevők:
Dr. Bárdi Árpád főiskolai docens
Dr. Köves Gabriella főiskolai tanár

2. Református tananyagfejlesztés
résztvevők:
• Dr. Bárdi Árpád, főiskolai docens
• Dr. Pompor Zoltán, megbízott oktató, Református Tananyagfejlesztési Csoport vezetője
• Dr. Szontagh Pál Iván főiskolai docens, az RPI igazgatója

3. NyelvEsély: Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése (SZ-007/2016)
résztvevő:
Dr. Tóth Etelka főiskolai tanár

4. Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára (EFOP-1.1.5-17-2017-00006) [lezárult]
résztvevő:
Dr. Tóth Etelka főiskolai tanár

Kiadványok
Szó - kép - ritmus tanulmánykötet (tervezett megjelenés: 2020. december)
A kötet fő tematikája a művészetek és a tudományterületek közös nyelvének megmutatása interdiszciplináris és módszertani megközelítésben. 38 szerző vizsgálja tanulmányaiban a vizualitás, a textualitás és a vokalitás közös találkozási pontjait. A különböző kifejezésmódok kapcsolatainak feltárása révén azt keresik, hogy e területek miként szolgálják az értelmezést, a befogadást, az ismeretszerzést, az alkotást.

Olvasástanítás fonomimikával (komplex elvű fonomimika)
A könyv egy 70 évvel ezelőtt politikai okokból megszüntetett, de előtte évtizedekig hatékony, motiváló és kedvelt olvasás-írástanítási módszert mutat be. Az elv ugyanaz, mint Kodály Zoltán szolmizáció kézjelei: a hang/betűt jelképező gesztus (fonomimika) mozdulata a gyermekeknek örömet okoz, gyorsabbá teszi a rögzítést, a differenciálást és az összeolvasást.
Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit: Olvasástanítás fonomimikával (komplex elvű fonomimika). Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2019. ISBN 978 615 5946 18 9
A kötet recenziója elérhető: itt.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt a 2020-21-es tanévben és a tervek szerint a továbbiakban is a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara szervezi a Magyar Nyelvtudományi Társasággal karöltve a határon túli szervezők szakmai támogatásával. A versenyen a Magyarországon, valamint a határon túli magyarlakta területeken élő, 5–8. évfolyamos általános iskolai és középiskolai tanulók indulhatnak. Az eddigi gyakorlat szerint ez mintegy 60 000 diák mozgósítását jelenti.
 A versenynek 23 éves hagyománya van. Érték és megtiszteltetés, hogy egy több mint két évtizedes múlttal rendelkező verseny került hozzánk gondozásra, amely egyúttal Kárpát-medencei szintű ismertséget és elismertség jelenthet a Kar, valamint az Egyetem számára is.
 A verseny célja: az anyanyelv értékeinek megőrzése, az anyanyelvi iránti szeretet erősítése, a helyesírási készség, illetve problémaérzékenység fejlesztése, a tehetséggondozás, a tehetséges tanulók és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Emellett kiemelten kezeljük a digitális írástudás fejlesztését.
 A hagyományok megőrzésével és újak teremtésével szeretnénk folytatni elődeink munkáját. Célunk a verseny digitális platformra való kiterjesztése. Ennek a digitális versenyfelületnek a megvalósítása a tartalmi fejlesztésen túl olyan fokú innováció, amely hazai és nemzetközi mértékben is modellértékű fejlesztésnek minősül. Ennek kapcsán kerül kialakításra a digitális feladatbank, amely tartalmazza a legújabb nyelvhasználat példáit is.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont