Beiratkozási tájékoztató

Beiratkozási időpontok

Kérjük, hogy a beiratkozásra a kijelölt időpontban és helyen szíveskedjék pontosan megjelenni!
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 36. §-a rendelkezik a beiratkozásról és a tanulmányok folytatásának bejelentéséről.

E szakasz (8) bekezdése szerint: „A beiratkozás kizárólag személyesen történhet.”
A hivatkozott szakasz (11) bekezdése szerint: „Ha a hallgató a beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, és utólagos beiratkozás iránti kérelmet határidőben nem terjeszt elő, úgy kizárólag új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre.”

 1. Mit kell vinnem a beiratkozásra?
 • személyazonosító igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya, adókártya, (eredeti példányban be kell mutatni és 1 db jó minőségű másolat formájában le kell adni)
 • minden olyan dokumentum (érettségi-, OKJ-, nyelvvizsga-bizonyítvány, oklevél stb.), amelyet a felvételi eljárás során a felvételi pontszámításnál figyelembevételre került (eredeti példányban be kell mutatni és 1 db jó minőségű másolat formájában le kell adni). A középiskolai évvégi bizonyítvány és annak másolata nem kell.
 • minden olyan dokumentum, amely alapján a felvételi eljárásban további plusz pontokat kapott (pl. fogyatékosságról szóló szakvélemény, GYES, GYED igazolása stb)
 • 1 db igazolványkép
 • amennyiben a születési helye nem magyarországi település, de magyar állampolgársággal rendelkezik: az állampolgárság elnyerésének időpontját igazoló okirat és annak másolata
 • önköltséges hallgatók esetén, az önköltség összegének teljesítését igazoló, NEPTUN-ból nyomtatott dokumentum
 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra beiratkozóknak, részt kell venniük foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton és az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni. Ezen vizsgálatot a felvett hallgatónak magának kell intéznie.

 

Amennyiben a felsoroltak közül, valamely iratot és annak másolatát a felvett hallgató nem tudja a beiratkozáson bemutatni, a beiratkozást nem teheti meg. Pótlásra utólagos beiratkozási kérelem benyújtásával van lehetősége. Az utólagos papír alapú beiratkozás csak a Szolgáltatási díjtáblázatban megjelölt díjtétel megfizetése után van lehetőség.

 1. Milyen dokumentumokat kapok a beiratkozáskor?

A hallgatói jogviszony létesítéséhez, a felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentumok saját kezű aláírással ellátott hitelesítése szükséges. Felhívom szíves figyelmét, hogy ezen dokumentumok előzetesen megtekinthetők a hallgatói (Neptun) weben, bejelentkezve.

A NEPTUN -rendszer a https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx oldalon vagy az Egyetem honlapjának NEPTUN menüpontján keresztül érhető el. A belépéshez az azonosítót, illetve a jelszót szükséges megadni. Az azonosító a hallgató NEPTUN -kódja, az alapértelmezett jelszó az „Ne” karakterek + a születési dátum, év, hónap, nap pontok nélkül, 8 karakterrel írva a következő formátumban: NeÉÉÉÉHHNN, pl. Ne19850412.

A belépési adatokat a korábban kiküldött „Értesítés felvételi határozatról, NEPTUN hozzáférésről” tárgyú e-mailben találja. Amennyiben ezt az e-mail nem kapta meg kérjük jelezze a képzési helye szerint illetékes tanulmányi osztály elérhetőségén: https://pk.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/tanulmanyi-osztaly.html

 

A beiratkozási dokumentumok elérhetősége:

Információ → Általános nyomtatványok menüpontot kiválasztva. Itt megjelennek a letölthető, megtekinthető nyomtatványok. (HWEB nyomtatványok megtekintése)

 1. Beiratkozási lap: a beiratkozási lap minden olyan adatot tartalmaz, amelyet a felsőoktatási felvételi során megadott. A beiratkozási lap része a nyilatkozat a képzés feltételeinek vállalásáról;
  2013. június 1-jei hatállyal számos ponton módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) a magyar állami (rész)ösztöndíj igénybevételének vonatkozásában.
  Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltétele, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.
 2. Nyilatkozat Tűzvédelmi Tájékoztatásról
  -
  tűzvédelmi megelőző ismeretek hallgatók részére
 3. A Károli Gáspár Református Egyetem beiratkozott hallgatók fogadalma
 4. Önköltséges hallgatók esetén hallgatói képzési szerződés

 

Az első bejelentkezés után kérem, jelszavát változtassa meg úgy, hogy könnyen megjegyezhető, de biztonságos legyen.

Egyéb teendők a beiratkozás előtt

 1. Igazolványkép feltöltése (minden felvett hallgatónak)
  Igazolványkép feltöltés kérvény leadása
 2. Adatváltozás esetén: adatmódosító kérvény leadása
  Amennyiben az e-felvételi rendszerben megadott személyes adataiban változás történt (név, lakcím), kérjük adatmódosító kérvény leadásával jelezze felénk. A kérvény megtalálja NEPTUN felületén az Ügyintézés/Kérvények menüponton belül, a Kitölthető kérvények alatt. A kérvényhez minden esetben csatolni kell azon iratokat, mely az adatváltozást igazolják. A kérvény leadási határideje 2021.08.22.

 3. Önköltség befizetése (önköltséges hallgatóknak) NEPTUN gyűjtőszámlás átutalással. A befizetésről részletes tájékoztatót talál: http://www.kre.hu/portal/images/neptun/KRE_KH_NEPTUN_Gyujtoszamla_hasznalata_vegl_20210727.pdf.

  A banki átutalást követő munkanapon jelenik meg az átutalt összeg a gyűjtőszámlán (erről külön értesítés is érkezik NEPTUN felületére). A rendszer nem egyenlíti ki automatikusan az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége. Kérem, hogy az utalást időben, legalább a fizetési határidőt megelőző 2 munkanappal, legyen kedves elindítani.

   • a hallgatóknak lehetőségük van az önköltség kettő részletben való megfizetésére. A részletfizetési kérelmet a Neptun rendszeren keresztül tudja benyújtani.
    Lépjen be a Neptunba / Ügyintézés / Kérvények / Részletfizetési kérelem
    A kérelem 2021. augusztus 10-től érhető el!
    A kérelem elfogadását követően az önköltség két részletben kerül kiírásra, melynek első részletét a beiratkozás előtt teljesítenie kell.
   • Amennyiben önköltségének egy részét vagy egészét a munkáltatója átvállalja, úgy munkáltatói számlaigény iránti kérelmet kell benyújtania a Gazdasági Igazgatóság részére (benyújtási határidő: 2021. augusztus 15. (vasárnap).
    Letölthető dokumentumok:
  Számlaigényléssel kapcsolatos tájékoztató

Gyűjtőszámlás befizetéssel már teljesített Neptun kiírásra vonatkozó munkáltatói számlaigénylőt nem áll módunkban befogadni, azaz utólag nem igényelhető munkáltatói számla!

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont