Kari TDK-konferencia

Tájékoztató a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar
2022. nyár eleji TDK-versenyéről

Szeretettel hívjuk hallgatóinkat TDK-zni!


A tudományos diákkörben (TDK) való részvétel egyedülálló lehetőség arra, hogy egyetemi hallgatóként komoly feladatot vigyünk véghez. A TDK-munka keretében a hallgatók tehetséggondozásra, önképzésre és szakmai mentorálásra számíthatnak egyetemünk oktatóinak támogatásával.

Szeretnénk azokat a lelkes nappali vagy levelező tanrendű hallgatóinkat a 2022. június 7-én megrendezésre kerülő kari TDK-konferenciára előadóként meghívni, akik szívesen megosztanák kutatómunkájuk témáját, eredményeit és tapasztalatait hallgatótársaikkal, oktatóikkal.

A továbbjutó hallgatók képviselhetik karunkat a 2023-as Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A konferenciával párhuzamosan lehetőség van arra, hogy azok a hallgatók is bemutassák kutatásuk állását, akik egy későbbi intézményi tudományos diákköri konferenciára kívánják benyújtani pályamunkájukat. Őket egy külön szekcióba soroljuk be.


Az esemény jelenléti formában kerül megrendezésre.
A jelentkezési felület innen elérhető:
https://forms.office.com/r/k57ge9Hkii

Főbb időpontok, határidők a 2021/2022. tanév 2. félévében
Jelentkezési határidő: 2022. április 25.
A dolgozatok elküldésének határideje: 2022. május 23.
A kari TDK-konferencia időpontja (jelenléti formában): 2022. június 7.

A dolgozat benyújtása a kari TDK-konferenciára elektronikusan történik.

Elérhetőségek, illetve akikhez segítségért fordulhatnak:

A Kari Tudományos Diákköri Tanács

 • elnöke: Dr. Tóth Etelka, dékánhelyettes (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • titkára: Kovács Tibor Attila (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • képzéshelyi titkárai:
  Nagykőrös, Kecskemét: Fehér Ágota (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
  Budapest: Veréb Lilla (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.),

 

Miért érdemes TDK-zni?

 • Tapasztalatot szerezhet a kutatás területén, megtanul tudományos dolgozatot írni és azt magabiztosan előadni.
 • A kari TDK-n és/vagy az országos konferencián (OTDK) erkölcsi elismerést és szakmai sikereket érhet el.
 • Csoportmunkára is lehetőség nyílik, hiszen kisebb hallgatói csoport is készíthet TDK-dolgozatot.
 • A tudományos diákköri munkában való részvétellel eredményesebben pályázhatnak hallgatóink például a kari tudományos ösztöndíjra vagy az Új Nemzeti Kiválóság Programra.
 • Támogatjuk TDK-zó hallgatóink konferenciarészvételét, publikálási lehetőségeit.
 • Az OTDK-n való részvétel pluszpontot érhet a továbbtanuláskor, például a mester- vagy doktori képzésre való jelentkezésnél is, nem is beszélve arról, hogy sok esetben a munka világába történő elhelyezkedésnél is pozitívum.
 • Az OTDK-n eredményesen szereplő (1–3. helyezést elért, különdíjas) hallgatók egyszerzős dolgozataikat akár szakdolgozatként is beadhatják.
 • Jelenleg a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elérhető legmagasabb szintű elismerés Pro Scientia Aranyérem, melynek birtokosát az OTDK-helyezettek közül választják ki.

 

Információk a kari TDK-konferencia tartalmi és formai követelményeiről

 

Mit kell leadni a kari TDK-fordulóra?

 • A részvételhez a jelentkezési lap kitöltése és egy 800-1000 leütésből álló rezümé megírása szükséges.
 • A kari TDK-fordulóra egy 25-30 oldalas – a hazai és a külföldi szakirodalom feldolgozásán túl saját gondolatokat, empirikus kutatást is tartalmazó – tudományos dolgozatot kell beküldeni.
 • A dolgozatot „docx” formátumban kérjük elküldeni „Név_Neptun-kód_KRE_PK_TDK_2022_palyamu” elnevezéssel.
 • A kutatási tervet bemutató hallgatóktól egy 5 oldalas részletes ismertetést kérünk, amelyben kérjük a kutatási kérdéseket, kutatási módszereket és a főbb szakirodalmi forrásokat bemutatni.

 

Hogyan zajlik a kari TDK-forduló?

 • A TDK-dolgozatokról két kari oktató bírálatot készít, a bírálatokat a szóbeli forduló előtt a hallgatók megkapják.
 • A kari TDK-fordulón 3-5 tagú bizottság és az érdeklődő hallgatók, oktatók előtt 15 percben kell összefoglalni (diasor segítségével) a dolgozat főbb eredményeit, melyet ötperces vita követ.
 • A prezentációk után a bizottság dönt arról, hogy mely dolgozatokat javasolja az országos konferencián való részvételre, emellett helyezéseket is kioszt.

 

Bírálati szempontok, formai követelmények:

 

A diasor elkészítéséhez, a kutatás jellegétől függően a következő – vizuálisan is jól megkülönböztethető – szerkezeti egységek szerinti felépítést javasoljuk:

Empirikus kutatás esetén:

 • Kutatási kérdés
 • Elméleti keret és választásának indoklása
 • Módszerek és választásának indoklása
 • Eredmények és értelmezése
 • Felmerülő, megoldásra váró kérdések, problémák, további feladatok
 • Összegzés, a bemutatott eredmények szerepe, jelentősége

 

Elméleti irányultságú kutatás esetén:

 • Az elméleti probléma jelentősége; szakirodalmi áttekintés
 • A szerző álláspontja a vizsgált elméleti kérdésben
 • Érvek a szerző álláspontja mellett
 • Az álláspont indokoltsága az elmélet, a gyakorlat és/vagy az oktatáspolitika számára
 • Megoldási javaslat, következtetések, irodalomjegyzék

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket:
A Kari Tudományos Diákköri Tanács
Nagykőrös–Budapest–Kecskemét, 2022. március 17.


 


2021

Tisztelt Oktatók és Hallgatók!
Kedves Vendégeink!

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar Tudományos Diákköri Tanácsa szeretettel meghívja Önt a Kar Tudományos Diákköri Konferenciájára.
Az alábbiakban megtekinthető a 2021. december 15-én 14 órakor kezdődő esemény programja.

 

14.00-14.10
Dékáni köszöntő

14.10-14.30
Hepka Judit
A mesék adaptálásának lehetőségei az óvodai gyakorlatban      
    Témavezető: Majzik Ferencné, gyakorlati tanár, mestertanár

14.30-14.50
Krisán Anna
Játékos vízhez szoktatás óvodáskorban
    Témavezető: Rácz Ildikó Katalin, mesteroktató

14.50-15.10
Szabó Ágnes
Logopédiát a mindennapokban! – beszédpercepció-fejlesztés 4-5 éves korban  
    Témavezető: Fehér Éva, főiskolai tanársegéd

15:10-15.30
Vámos Bettina
A Fit Kid sportág megjelenése óvodáskorban, a tömegsport és a versenysport aspektusából
   Témavezető: Rácz Ildikó Katalin, mesteroktató

15.45-16.00
              Eredményhirdetés

 

 

Microsoft Teams értekezlet
Csatlakozás számítógépen vagy mobilappon
Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont