Beszámoló a NTP-HHTDK-18-0021 TDK-pályázat eredményeiről

A pályázat célja elsősorban a kari tudományos és a közéleti aktivitás növelése, valamint a kar tudományos diákköri műhelyeinek fejlesztése, illetve a TDK-zó hallgatók számának emelése volt. Az elmúlt évben a következő szakmai tevékenységeket valósítottuk meg: kari TDK-konferencia szervezése, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok szervezése, a TDK-zó hallgatók tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése könyv formájában, illetve TDK szakmai nap megvalósítása, kutatásmódszertani továbbképzés.

2018 szeptemberében indultak a meghirdetett TDK felkészülést segítő szabadon választható kurzusok a pályázatban kijelölt kari szakemberekkel. A kurzusok 20 órában valósultak meg, több mint negyven fő részvételével. Összesen tíz különböző témájú kurzus indult, melyhez a hallgatók szabadon csatlakozhattak, érdeklődésük és kutatási témájuk szerint.

2018. október 26-án – a pedagógiai célú kutatás megvalósításának szempontjai kérdésben, kutatásmódszertani továbbképzés céljából – kötetlen beszélgetéssel egybekötött, külső szakértő által tartott szakmai előadást szerveztünk a TDK-programban részt vevő hallgatók számára. A szakmai programot Bognárné dr. Kocsis Judit (Pannon Egyetem, Neveléstudományi Intézet) tartotta, az előadás és a beszélgetés rendkívül előnyösnek bizonyult a TDK-dolgozatok megírása szempontjából.

2018 november 22-én került sor a kari TDK-konferencia megtartására Budapesten, a kar telephelyén, ahol a 2018/2019-es tanévben a hallgatói létszám meghaladta az 1200 főt. A nívós eseményre tíz előadó nevezett. A jelentkezők közül a szakmai zsűri hét hallgató dolgozatát tartotta figyelemre méltónak, és ezeket egyúttal alkalmasnak találta az OTDK-n való indulásra. A többi pályaművet a bírálóbizottság dicséretben részesítette.
A pályázat eredményeként a karon folyó tudományos diákköri tevékenységben részt vevő oktatók és hallgatók száma növekedett. A felkészítő kurzusok rendkívül népszerűek voltak: a várakozásokat felülmúló jelentkezés is előfordult.
A TDK dolgozatok konferenciabeli bemutatásával a diákköri tevékenység vonzereje, színvonala is növekedett.

A megvalósult programok, a kutatásmódszertani workshop, a Tehetségek hite kötet megjelentetése segítették a tehetség-kiválasztást, valamint az oktatói, hallgatói tudományszocializációs pályaszakasz folyamatának szervezeti tervezettségét.
Az előrelépést valós eredmények bizonyítják, hiszen a kar hallgatói jól szerepeltek, bár helyezést nem értek el a XXXIV. OTDK szekcióiban, a Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekcióban, illetve a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban.

Mindent egybevetve sikerült a főiskolai hallgatóság körében ismertebbé és népszerűbbé tenni a kari tudományos diákköri munkát, a TDK és az OTDK rendezvényeit, így a tudományos igényű pályaművek iránti érdeklődők számát is növelni tudtuk.
Összességében elmondható, hogy a dolgozatok bemutatása, a kari konferencia megszervezése és a szakmai körülmények javítása révén a diákköri tevékenység vonzereje, népszerűsége, ismertsége növekedett a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán.

Az eseményről további beszámolót itt olvashatnak.

A pályázat keretében 2019 májusában jelent meg a kar hallgatói által készített dolgozatokból álló kötet Tehetségek hite címmel.

A kötetről további információt itt találnak.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont